Vurderer å justere ned antall søknader for torskeoppdrett

Ordfører Tom Rune Eliseussen hadde onsdag møte med de tre aktørene som har søkt om dispensasjon fra kystsoneplanen for å etablere til sammen ni lokaliteter for torskeoppdrett rundt Senja. Her kom det fram at aktørene vil vurdere å nedjustere antall søknader ut fra de innspillene som er kommet.

MØTE: Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen.  Foto: Petter Egge

nyheter

– Vi hadde et møte hvor jeg orienterte om de mange høringsinnspillene vi har fått og den politiske prosessen videre. Saka har vakt stor oppmerksomhet, sier Tom Rune Eliseussen.

Foruten han var Hege Vigstad og Bjørn Fredriksen fra næringsetaten representert på møtet. Fra søkerne stilte Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Rune Eriksen i NorCod AS og Ørjan Jensen i Kime AS.