Svardal Bøe etterlyser scooter-løftene fra Sp, men får svar

Troms Høyres ferske stortingsrepresentant klarer ikke å finne noe som helst om snøscooter i regjeringserklæringen.

Erlend Svardal Bøe.  Foto: FOTO: TROMS HØYRE

nyheter

Erlend Svardal Bøe har Sp-politikerne Sandra Borch og Toralf Heimdals debattinnlegg om scooterpolitikk friskt i minne når han nå etterlyser snøscooter og motorferdsel i den nye regjeringserklæringen til Ap og Sp.

Den ferske stortingsrepresentanten konstaterer at formuleringen "«Senterpartiet går for en rask realisering, som innebærer en reell forenkling av motorferdselloven med tilhørende forskrift, med mål om mer motorisert ferdsel og lokalt selvstyre" ikke er å finne i Hurdalsplattformen, til tross for at det ble hevdet at dette skulle inn i regjeringserklæringen.