Arbeidet med Torsken kirke er forsinket — søker om forlengelse av tilskuddet

Mangel på riktig arbeidskraft og utfordrende vær har forsinket vedlikeholdsarbeidet på Torsken kirke.

UTFORDRENDE: Dårlig vær og mangle på arbeidskraft har gjort at skall-tiltakene på Torsken kirke har vært utfordrende.  Foto: Hans Peder Pedersen

nyheter

Senja kirkelige fellesråd fikk i fjor 405.000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren. Det skulle brukes på Torsken kirke og ville gå ut i slutten av 2021.

Kirkeverge i Senja, Rachel Vangen Hoholm, forteller at tilskuddet er blitt brukt på Skall-tiltak. Det vil si kirkens fasade.