Utreder konkrete traséer for Nord-Norgebanen

Nå er arbeidet med å finne ut hvor Nord-Norgebanen eventuelt skal legges i fremtiden i gang.

GRUNDIG VURDERING: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det trengs en nøye detaljert utredning av banen for å få et godt beslutningsgrunnlag.   Foto: Tore Meek / NTB

nyheter

– Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i Nord-Norge. Etaten er allerede godt i gang med utredningsarbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til iTromsø.


Frykter rødgrønt jernbane-nei kan ødelegge for Nord-Norgebanen

Even Aronsen og Venstre frykter den rødgrønne siden vil rote bord Nord-Norgebanen ved å si nei til EUs jernbanepakke.


Ser på ulike transportstrategier

I april i år ble regjeringen anmodet av Stortinget om å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.