Ett skritt nærmere grendeskole-exit

Kommunedirektøren går inn for å legge ned to skoler og samle alle Bardu-elevene på Setermoen. Nå skal saken ut på høring, før en endelig avgjørelse tas i kommunestyret i desember.

KAN BLI NEDLAGT:  Arbeidsgruppa som har utredet skolestrukturen har regnet seg fram til at Bardu kommune vil spare 2,5 millioner årlig på å legge ned Øvre Bardu skole.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Det er en veldig bra rapport som er lagt fram av arbeidsgruppa som har jobbet med å utrede den framtidige skolestrukturen, og dette er en rapport som gir grunnlag for å mene noe. Rapporten viser at besparelsen ved å legge ned grendeskolene ikke er så stor som tidligere anslått, men den er fortsatt betydelig, sier Tore Håkstad.

KAN BLI NEDLAGT: Arbeidsgruppa mener Bardu kommune kan spare rundt 3,3 millioner årlig på å legge ned skolen i Nedre Bardu.  Foto: Gjermund Nilssen

Håkstad representerer det Senterpartiet som har rent flertall i kommunestyret, og han er leder for det politiske hovedutvalget for omsorg og oppvekst i Bardu. Tirsdag vedtok dette utvalget enstemming å ta rapporten fra arbeidsgruppa til orientering, sende den ut på høring til berørte parter med høringsfrist 23. november og så la kommunestyret ta en endelig avgjørelse i skolestruktursaken i sitt møte i desember.