Samarbeidsprosjektet AlgOpti får 93,3 millioner kroner

Finnfjord AS og Flakstadvåg Laks er to av selskapene som er med i samarbeidet AlgOpti som får 93,3 millioner kroner.

ALGOPTI: Algeprosjektet hos Finnfjord AS har vært under utvikling i flere år. Her fra noen år tilbake.  Foto: Amund Hansen

nyheter

Støtten på 93 millioner kommer fra Grønn Platform, som er regjeringens tilskuddsordning for å fremme grønne forsknings og innovasjonsprosjekter. Finnfjord er prosjekteier, og har et konsortium bestående av Finnfjord, UiT, Sintef, Flakstadvåg laks, Nofima og Cargill i ryggen for å utvikle prosjektet.

Årevis med testing og utvikling

Sentralt i prosjektet realiseringen av fase 5 i algeprosjektet, som innebærer byggingen av en algetank på ca. 3,5 millioner liter – en såkalt kommersiell pilot. Videre er målsetningen å teste algene som laksefor i åpne merder på land og i havet. Prosjektet håper også å verifisere at laksefor innblandet alger vil øke laksens motstandsdyktighet mot lakselus.