Et besøk som gir håp om et liv i Norge — utenfor kirkens fire vegger

Hyrije Osmani vet bedre enn de aller fleste hvordan det er å leve i den situasjonen som familien Johnson Collin befinner seg i. I 1993 måtte hun sammen med moren og søsteren søke kirkeasyl i Stamsund. På onsdag besøkte hun familien, som de siste syv årene har måttet bo i Finnsnes kirke, for å vise sin støtte.

BESØK: Hyrije Osmani har selv vært i kirkeasyl. Hun tok turen opp fra Drammen for å vise sin støtte til familien Johnson Collin. Fra venstre: Hyrije Osmani, Tore Skoglund, Dilani Johnson Collin, Kjellrun Skoglund, Merry Anjala Johnson Collin og Antonipillai Johnson Collin.  Foto: Marte Markussen

nyheter

På begynnelsen av 1990-tallet herjet krigen på Balkan. En enke flyktet fra sitt hjemland, Kosovo, med sine to små døtre. I mai 1993 sto moren utenfor kirkedøren i Stamsund, i Lofoten, og ba om kirkeasyl for seg og sine to døtre. Den ene datteren er Hyrije Osmani, som i dag er blitt voksen og bor i Drammen.

Samme år, i 1993, hadde Tore Skoglund underholdningsprogrammet «Helan og Helan», sammen med nå avdøde Knut Borge og en 90 kilo tung St. Bernardshund med navn Junior. Et innslag i NRK-programmet, som gikk på TV i beste sendetid på lørdagskveldene, var å dele ut pris til nordmenn som gjorde en ekstra innsats for samfunnet og mennesker – prisen fikk navnet «St-Bernardsprisen».