Utvalgslederen er ikke fornøyd med at et ungt par fikk byggenekt i Målselv:

Vurderer å ta Statsforvalterens avslag til retten

I juli fikk Lone Brodahl og Jørgen Grimsbo Rognmo endelig nei fra Statsforvalteren til å bygge seg hus på Velta i Målselv. Det mener lederen av det kommunale plan- og næringsutvalget er ulovlig overstyring av den kommunale sjølråderetten, og han beror nå grunnen for å følge opp saken rettslig.

OVERKJØRT:  Hermod Bjørkestøl mener den folkevalgte viljen i Målselv er blitt overkjørt av Statsforvalteren etter at sistnevnte satte foten ned for et ungt par som ønsket å bygge seg hus på Velta. Nå vurderer han, som leder av plan- og næringsutvalget i kommunen, å starte en prosess for å få vurdert lovanvendelsen rettslig.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Jeg har sendt en henvendelse til KS for å få hjelp og råd om veien videre, for jeg mener Statsforvalteren her bryter med prinsippet i den nye kommuneloven om at kommunen er et selvstendig rettsobjekt. Derfor vil jeg diskutere saken i plan- og næringsutvalget i neste uke, og jeg utelukker ikke at det kan bli aktuelt å prøve denne saken rettslig. Jeg mener i alle fall at det er helt feil at Statsforvalteren skal kunne overkjøre kommunen så til de grader som det vi har sett i denne saken, sier leder for plan- og næringsutvalget i Målselv, Hermod Bjørkestøl (H).


Ung familie kjempet for bosetting — nå har de fått endelig avslag:

– Veldig kjipt at det skulle bli sånn

Lone Brodahl og Jørgen Grimsbo med sin lille sønn ønsket å bygge drømmeboligen for familien i utkanten av et jorde i Målselv. Det jublet et også et enstemmig kommunestyre for. To års kamp og 120.000 kroner senere har paret nå likevel fått endelig nei fra Statsforvalteren i Nordland.


Prinsipielt viktig

Bakgrunnen for saken, som har vært omtalt i Folkebladet to ganger tidligere, er at samboerparet Brodahl/Rognmo har fått klarsignal fra et enstemmig plan- og næringsutvalg i Målselv for å bygge seg hus på Velta i Målselv. Problemet er imidlertid at tomta ligger i utkanten av et jorde, og derfor satte Statsforvalteren i Troms og Finnmark foten ned av hensyn til vernet av jorda til landbruksformål. Paret har imidlertid fått klarsignal av grunneieren som har sagt seg villig til å avse et annet område til jordbruksformål som erstatning for det området Brodahl/Rognmo har ønsket å bygge på, og det hører med til saken at grunneieren vurderer det aktuelle arealet som lite egnet for jordbruk og et areal som bli høstet bare for "syns skyld". Som følge av Statsforvalterens innvending ble Statsforvalteren i Nordland oppnevnt som settestasforvalter og ansvarlig for klagebehandlinga, og i juli fikk Brodahl/Rognmo beskjed om at settestatsforvalteren ga embetskollegene i Troms og Finnmark medhold. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, og konsekvensen av det er at Brodahl/Rognmo har måttet legge bort drømmen om å bosette seg der de aller helst ønsker.