Når Hurtigrutens cruise-turister kommer til Senja, er ikke Visit Senja Region med i samarbeidet

Reiselivssjef Dan Björk i Visit Senja Region sier en destinasjon aldri kan leve av kun cruise-turister, men at de er et fint supplement.

Turister: Det er foreløpig usikkert hvilke ringvirkninger cruise-turistene vil få i lokalsamfunnet på Senja.   Foto: Petter Egge

nyheter

Det er knyttet lokale forventninger til hvordan ringvirkninger cruiseskipene vil gi til lokalsamfunnet når de i slutten av august vil legge til kai på Finnsnes i syv timer hver 14. dag.

Reiselivssjef Dan Björk i Visit Senja Region sier de tidligere hadde et samarbeid med Hurtigruten hvor de også hadde en plan for Hurtigrutens cruisebåter som nå fra høsten av skal ligge til kai på Finnsnes.