Kommunene prioriterte studenter ulikt i vaksinekøen – nå har Senja fjernet tilbudet

Senja kommune gikk tidligere ut og sa at de ville tilstrebe at studenter som var hjemme på sommerferie skulle få begge doser i hjemkommunen, slik at de var fullvaksinerte før studiestart. Dette har de nå gått tilbake på.

Vaksinestikk: Studenter med hjemsted i Midt-Troms får tilbud om én, og i noen tilfeller to, doser av koronavaksinen her i løpet av sommerferien.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Etter at Folkebladet kontaktet kommuneoverlege Aslak Hovda Lien angående denne saken, har Senja kommune snudd i sin beslutning om å tilby studenter 2. dose i hjemkommunen før studiestart. Beslutningen har ikke tilbakevirkende kraft, og de 15-20 studentene som allerede har fått time til andre dose får beholde denne. Grunnen til endringen er at kommunen har sett at det er uheldig at en gruppe behandles ulikt på tvers av kommunegrenser, og de har har derfor bestemt å følge FHIs råd om at studenter skal få andre dose i studiekommunen.

Lien sier at kommunen ikke har vært oppmerksom nok på de nye signalene fra FHI, og at deres tidligere beslutning ble tatt på bakgrunn av det som ble sagt i vår om at studentenes hjemkommuner skulle tilstrebe å sette begge doser for denne gruppen.