Nå blir byggingen av den nye skolen i Sørreisa endelig en realitet:

– Dette har vi ventet på i mange år

– Det blir en skole for i hvert fall de neste 50 årene, sier fungerende rådmann Truls Meyer etter at kommunestyret i Sørreisa torsdag enstemmig vedtok å bruke 241,4 millioner kroner for å bygge ny skole i tilknytning til Sentralskolen.

Nåværende skolebygg i Sørreisa begynner å bli gammel og slitt. – Jeg tror nybygg og modernisering blir veldig bra for Sørreisa, sier fungerende rådmann Truls Meyer.  Foto: Marie Bråthen

nyheter

Torsdag kveld var kommunestyret i Sørreisa samlet til ekstraordinært møte hvor kun én sak sto på dagsorden: Bygging av ny skole.

Skolesaken måtte opp til ny politisk behandling av kommunens høyeste organ etter at det ble klart at anbudsrunden viste at ny skole blir 30 millioner kroner dyrere enn vedtatt kostnadsramme. Totalkostnaden for skolebygget blir på 241,4 millioner kroner. Tross den høyere prisen vedtok politikerne enstemmig å realisere prosjektet, i det ekstraordinære møtet.