SV-representant mener Senja-ordføreren var for rask på labben i vernekutt-forslag:

– Vi skulle fått se utredningen først

Gunn Knörr i Senja SV mener at ordfører Tom-Rune Eliseussen burde ha gitt kommunestyrerepresentantene anledning til å lese konsekvensutredninga fra statsforvalteren i Nordland før før saken ble behandlet i kommunestyret.

GAL BEHANDLINGSMÅTE: Gun Knörr fra Senja SV mener politikerne i kommunestyret burde ha fått sett gjennom konsekvensutreninga fra statsforvalteren i Nordland før man stemte i saka om verneplanen.  Foto: Privat

nyheter

Saken gjelder hvorvidt Senja kommune skal si ja til at deler av området i Selfjord på Sør-Senja skal bli innlemmet i forslaget til marin verneplan som er utarbeidet.

I siste kommunestyre leverte Tom-Rune Eliseussen et forslag om at de foreslåtte verneområdene for Selfjorden ikke skal bli tatt med i verneplanen som omfatter rundt 2000 kvadratkilometer. Begrunnelsen for ordførerens nei-forslag var som begrunnet tidligere at verneforslaget ville få drastiske følger både for fiskenæringa og sjømatnæringa i dette området. Forslaget fra ordføreren gikk gjennom mot fire stemmer, to fra Senja SV, en fra Senja MDG og en stemme fra Senja AP.