Simon inviterte landbruksministeren til gårds

Landbruksminister Olaug Bollestad lyttet på historien til Simon Løvhaug (22) og bønder i Salangen og Lavangen om bjørnens herjinger. Både landbruksminister, ordfører og statsforvalter er forundret over at statlige jakthunder plutselig ble trukket ut av jakta. Bøndene følte at hun tok dem på alvor.

FORUNDRET: De tre nivåene i forvaltningen ved regjerningen, statsforvalteren og Salangen kommune uttrykte forundring over at SNO plutselig trakk ut støtte med statlige jakthunder til skadefellingen i Salangen og Lavangen. – Dette skal vi til bunns i, sier landbruksminister Olaug Bollestad.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Søndag kveld var et tjuetalls personer fra beitenæringa i Salangen og Lavangen samlet på gården hos Simon Løvhaug i Salangen. Landbruksminister Olaug Bollestad, statssekretær Widar Skogan og to ansatte i departementet, assisterende Statsforvalter i Troms og Finnmark, Bård Magne Pedersen samt ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo kom på kaffebesøk.

Inviterte minister

Simon Løvhaug, 22 år, forteller at han invitert både landbruksminister Bollestad og miljøvernminister Sveinung Rotevatn.