Bjørnen dreper sau i tre kommuner og er observert i to av dem

Flere bjørner og kadaver er observert i Salangen, Lavangen og Bardu ifølge Statens naturoppsyn. Totalt i de tre kommunene er det nå funnet 20 sau drept av bjørn. Bønder frykter det er flere kadaver i marka.

INGEN KONTROLL: Bonde Arve Borch mener forvaltninga har mistet kontrollen når bjørnen dreper sau i Salangen, Lavangen og Bardu nå.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Tallet øker nemlig etter hvert som bønder og mannskap er ute og leter.

– Vi har en litt uoversiktlig situasjon akkurat nå, sier rovviltansvarlig i Troms, Emil Halvorsrud fredag ettermiddag, mens meldinger om observasjoner av bjørn og kadaver i Salangen, Lavangen og Bardu dukker opp.