Advarte mot Muppet show-tendenser

Saken var i utganspunktet en ufarlig budsjettreguleringssak og vedtaket ble enstemmig. Men ordførerens forslag om å bevilge ekstra penger til bygg- og veivedlikehold førte til skarp debatt og Muppet show-advarsel fra varaordføreren i kommunestyret i Målselv.

MUPPET-ALARM: Varaordfører Martin Nymo ba sine medpolitikere i Målselv om å tenke seg om og ikke nøre opp under det han mener er et polarisert politisk klima i kommunen. – Det er nesten Muppet show, sa han.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Når vi leser avisene og leser referat fra kommunestyresalen, så er det mye krangling og kjekling. Ja, det er nesten Muppet show, sa varaordfører Martin Nymo (Høyre), som også oppfordret sine medpolitikere til å gjøre gode og kloke vedtak til beste for kommunen, og til å tenke over hvordan man ønsker at Målselv skal bli framstilt i media.

Varaordførerens Muppet show-alarm kom i det som sakslista var en budsjettreguleringssak i kommunestyret, men som fikk temperatur da ordfører Bengt Magne Luneng (Sp) foreslo å bevilge 600 000 kroner ekstra til vedlikehold av kommunale bygg og 500 000 ekstra til vedlikehold av kommunale veier. Ingen var uenig i forslaget, men stridens kjerne var at ordføreren fremmet forslaget direkte i kommunestyret, uten at det var saksforberedt og utredet på forhånd.