Pedersen om skuterløype i Salangen:

- Totalt bortkasta arbeid

Salangen Hytte og Motorferdselforening har jobba knallhardt for å etablere rekreasjonsløype i syv år. – Det vi har gjort viser seg nå å være totalt bortkasta arbeid, sier en oppgitt styreleder, Odd Arild Pedersen i foreningen.

Bortkasta: – Det vi har gjort viser seg nå å være totalt bortkasta arbeid, sier en oppgitt styreleder, Odd Arild Pedersen i Salangen Hytte og Motorferdselsforening.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Pedersen reagerer sterkt på at traseen de har jobbet med i syv år, i følge han faktisk er i samarbeid med kommunen og i tråd med kommunestyrevedtak, nå er fjernet med et pennestrøk.


Bardu må ta vare på uberørt natur:

Skuterløyper — bolyst og en attraktiv kommune


Jobba med traseen siden 2014

– Senest i fjor gikk kommunen inn for denne traseen. Det arbeidet vi har gjort over år er egentlig et arbeid kommunen selv skal gjøre. Når vi har vurdert trase har vi tatt høyde for forhold som hyttefelt, rasfare naturmangfold, stille rom og drikkevannskilder, vi har blant annet brukt forsvarets kart i dette arbeidet.Og slik jeg forstår har ikke denne saken kommet til diskusjon i ressursutvalget engang, sier han.