Kampen om Arktis — del 3

Har Hæren gått ut på dato?

En fagmilitær debatt utfordrer nå Hærens posisjon i Norge. Ett sentralt spørsmål er om landstyrker egner seg best for gårsdagens kriger. Et annet er om Norge nå forsvarer USAs interesser mer enn våre egne.

BEST PÅ GÅRSDAGENS KRIGER? Er Hæren og Brigade Nord uegnet til å stå i frontlinjen dersom Norge blir angrepet av Russland? En ny arktisk trusselsituasjon, større frykt for et russisk angrep fra kysten, en nedskalert hær endrer sammen med de nye norske kampflyenes det militære bildet i Nord-Norge. Foto: Ole Sverre Haugli, Forsvaret 

nyheter

Isen rundt Nordpolen smelter. En forventet vekst i arktisk skipsfart, jakten på etterspurte mineraler og økt militær spenning gjør at geopolitikk også blir lokalpolitikk. I fire artikler retter Folkebladet søkelyset på hvordan storpolitikken virker lokalt.

Over år har tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen vært svært kritisk til om Hæren fortsatt kan spille en avgjørende rolle i forsvaret av Nord-Norge. Gjennom utallige kronikker, leserinnlegg og i mer analytiske fagdokumenter, blant annet publisert av den liberale tankesmien Civita, har han blitt en sentral premissleverandør i debatten om Hærens fremtidige rolle. Under den kalde krigen, da Sovjetunionen representere den store sikkerhetspolitiske trusselen, var Hæren og Brigade Nord en nøkkelressurs. Det nye trusselbildet som har bygd seg opp i nordområdene de siste årene er maritimt. Diesen mener at når dagens Russland ruster opp i Arktis er trusselen av en slik art at Hæren, og Brigade Nord, ikke lenger kan spille en hovedrolle i forsvaret av Norge.