Nå skal Målselv-politikerne ta stilling til et brannvernsamarbeid med Senja:

Kan få Målselv innlemmet i sitt brannsjefrike

Dersom målselvpolitikerne gjør som kommunedirektøren anbefaler, blir Senja-brannsjef Arnstein Smevik også brannsjef i Målselv fra 1. juli.

HELT SJEF: Kommunedirektøren i Målselv anbefaler politikerne å si ja til en samarbeidsavtale med Senja om brannvern. Dersom politikerne følger anbefalinga, blir Arnstein Smevik brannsjef i både Senja og Målselv fra 1. juli.   Foto: Susanne Noreng

nyheter

Bakgrunn for den avtalen som er framforhandlet mellom Målselv og Senja er at Målselv mangler kapasitet på forebyggende brannarbeid. Dette gjør at kommunen i dag ikke er i stand til å oppfylle lovfestede oppgaver om organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver, og administrasjonens innstilling er da at man søker et interkommunalt samarbeid med Senja for å få orden i brannsakene.

Forslaget er å innfase avtalen i to etapper, og dersom politikerne er enig vil første etappe innebære at kommunene får felles brannsjef og leder for det forebyggende arbeidet fra fra 1. juli, mens et samarbeid om utøvende, forebyggende arbeid trer i kraft fra nyttår.