Foreslår utekontakt og to permanente møteplasser i Målselv:

Vil gi ungdom et langsiktig tilbud

Kommunedirektøren foreslår at det etableres ei fast stilling som utekontakt og permanente møteplasser for ungdom både på Bardufoss og i Øverbygd. Ordføreren vil gjerne være med på satsinga, men medgir at økonomien blir ei utfordring for møteplass-satsinga.

UNGDOMSSATSING:  Kommunedirektør Frode Skuggedal går inn for at Målselv skal etablere både ei langsiktig utekontaktordning og to møteplasser for ungdom. Ordfører Bengt Magne Luneng vil ikke forskuttere hva flertallsgrupperinga Senterpartiet/Høyre vil lande på, men tilkjennegir at han personlig ønsker å støtte begge ungdomssatsingene.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Vi har ennå ikke diskutert det i senterpartigruppa, men personlig synes jeg utekontaktforslaget fra kommunedirektøren ser veldig bra ut. Det gjør for så vidt også forslaget om å opprette to møteplasser for ungdom, selv om jeg ser at det vil bli kostnadskrevende å opprette møteplasser både på Bardufoss og i Øverbygd. Men vi må ta på alvor at Målselv er en langstrakt kommune, og da mener jeg det er viktig at vi gir et tilbud til ungdomsgruppene både i øvre og nedre del av kommunen, sier ordfører Bengt Magne Luneng, som presiserer at han her gir uttrykk for sine personlige meninger om sakene som skal behandles i formannskapet i neste uke.

– Men jeg tror jeg er på linje med resten av Senterpartiet når jeg sier dette, legger han til, og viser til at sakene vil bli diskutert på partiets gruppemøte torsdag denne uka.