Dette svarte Nakstad på kritikken om vaksinestrategien fra leger i nord

– Kommunene kan få hjelp fra oss dersom de trenger ekstra folk, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

TILBYR HJELP: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tilbyr kommunene hjelp dersom de trenger det.  Foto: Berit Roald / NTB

nyheter

16. mai sendte 15 leger fra nord et opprop til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

De sier skjevfordelingen av vaksiner skaper både etiske og praktiske utfordringer, og de kritiserer korte frister og mangelfull informasjonsflyt.