Omgjorde vedtak — isfiskeløype får holdes åpen ut mai

Etter møte med Statsforvalteren onsdag 12. mai, har Statsforvalteren omgjort sitt tidligere vedtak om stenging etter 17. mai. Det betyr at løype 2 på Altevatnet kan holdes åpen som isfiskeløype til og med 31. mai.

FÅR FORLENGET SESONGEN: Først fikk de beskjed av Statsforvalteren at isfiskeløypa på Altevatn stenges som alle de andre løypene i Troms og Finnmark. Så snudde Statsforvalteren. Her fra Altevatn.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Det skriver Bardu kommune på sine hjemmesider.

Vedtaket kommer imidlertid med flere forbehold, blant annet at formålet med skuterkjøringen må være isfiske. Bardu kommune vil stenge løypa umiddelbart dersom isforhold og omsynet til reindrift i området krever det.