Dødsulykka i Rossfjord

Bilen hadde en fart på minst 82 km/t før ulykken

Bilens hastighet før ulykken ble tema under den tredje dagen i retten etter dødsulykka i Rossfjord.

BEFARING: Partene i retten var onsdag på befaring på ulykkestedet i Rossfjord. F.v: Tingrettsdommer Kjetil Wibe, forsvarsadvokat Olav Eriksen, aktor Hanne Simonsen, forsvarsadvokat Christian Arnkværn og sakkyndig Arild Sandnes, senioringeniør i Statens Vegvesen.  Foto: Ida Larsen

nyheter

Utspørringen av 58-åringen, som er tiltalt for medvirkning til promillekjøring, ble satt på pause tirsdag. Det fordi aktor ønsket å konfrontere tiltalte med utdrag av det han sa til politiet i et avhør på UNN kort tid etter ulykken. Mannen ble da avhørt som vitne, mens han burde vært avhørt som mistenkt. Forskjellen er blant annet at det er straffbart for et vitne å forklare seg uriktig, og at man som mistenkt har krav på å ha forsvarer til stede.


Rossfjordulykka:

Tiltalt er sikker på at han spurte sjåføren om han var edru

Under forklaringene til de øvrige tiltalte etter dødsulykka i Rossfjord kom det frem flere ting som strider mot forklaringen den tiltalte sjåføren avga mandag.


Retten kom frem til at selvinkrimineringsvernet i første rekke må opprettholdes. Det betyr at 58-åringens forklaring ikke tillates opplest, hva gjelder forklaring om egne forhold. Deler av forklaringen som gjelder andre forhold kan tillates etter vurdering.