Gjev pris til Finnfjord AS: – Noe som er veldig viktig i hverdagen vår

Hvert år deler smelteverk- og støperiindustrien ut HMS-priser til verdige vinnere. Siden fjorårets konferanse ble avlyst, ble hele fire priser ble delt ut på den digitale årskonferansen 28. april — og Finnfjord AS var blant de som stakk av med en pris.

TOK PRIS: Fra venstre: Erlend Olsen, Ronny Hansen, Liv Mette Storelvmo, Heidi Gløtta og Geir-Henning Wintervoll.  Foto: Finnfjord AS

nyheter

HMS i Smelteverk og støperi er et samarbeid mellom smelteverk- og støperiindustrien, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri. Hvert år siden 2004 har det blitt delt ut en Sikkerhetspris. Som et ledd i økt fokus på forebygging og tiltak og aktiviteter som begrenser sannsynligheten for å få skader og dårlig arbeidsmiljø, har bransjen innført en ny måte å vurdere HMS-standarden i virksomhetene.

Siden 2018 har de derfor delt ut en HMS-pris basert på vurdering av forebyggende tiltak som fremmer sikkerhet, godt arbeidsmiljø og klimavennlig produksjon samt vurdering av sikkerhetsresultater (personskader), skriver Norsk industri.