De første grunneieravtalene for nye skuterløyper i Målselv er signert:

Håper på nye løyper allerede neste år

Avtaler med grunneierne er underskrevet for løyper fra Kirkesdalen mot Bardu, mellom Rostadalen og Dividalen og i området Møllerhaugen. Fortsatt gjenstår en møysommelig prosess, men lederen av plan- og næringsutvalget er optimist med tanke på å få på plass flere skuterløyper i Målselv allerede neste år.

GIR GASS: Hermod Bjørkestøl er ingen «skutermann» selv, men som leder av plan- og næringsutvalget i Målselv har han nå håp om at regulert skuterkjøring i et interkommunalt løypenett i Midt-Troms snart blir en realitet. I Målselv er nå de første grunneieravtalene underskrevet, og dersom alt går etter planen kan det bli flere skuterløyper i kommunen allerede neste år.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Ja, jeg håper at vi i alle fall kan få åpnet løyper fra Møllerhaugen med tilkobling til Senja og eventuelt Sørreisa, og fra Kirkesdalen med tilkobling mot Bardu, Dividalen, Rostadalen, Balsfjord og videre mot Storfjord allerede til neste sesong, sier lederen for plan- og næringsutvalget (PNU) i Målselv kommune, Hermod Bjørkestøl (H).

Interkommunalt

Ønsket om å få åpnet flere skuterløyper både i Målselv og andre kommuner i Midt-Troms har som kjent vært stort og sterk kommunisert ut fra deler av befolkninga både denne vinteren og foregående. Midt-Troms regionråd har et vedtaksfestet ønske om å finne løsninger for et interkommunalt løypenett i hele regionen, og i denne regionen kommer man ikke utenom at Målselv er et geografisk sentrum og må være et nav i dette nettet.