Fant flere mangler – nå er bygginga ulovlig

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har funnet flere mangler i Sørreisa kommunes dispensasjonsvedtak for etablering av to nye boenheter på Storneset, og opphever nå kommunens vedtak.

MANGLER TILLATELSE: De to boenhetene skal stå ferdig allerede i juni i år, men nå har ikke kommunen lenger papirene i orden. Foto: Ida Larsen 

nyheter

I 2020 fikk Sørreisa kommune rivningstillatelse på to boliger på Storneset, samt tillatelse til å oppføre to nye kommunale boenheter på eiendommen, som til sammen vil gi ti nye boliger i Stornesveien 35 og 37.

Naboene på Storneset har sendt inn klage på vedtaket om oppføring av de to nye boligene, og nå har saken vært behandlet hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som opphever kommunens vedtak med utgangspunkt i kommunens manglende dispensasjon fra byggegrensen mot sjø. Statsforvalteren har beregnet avstanden mellom sjøen og de to boenhetene til å være på henholdsvis 33,4 og 55,9 meter, og tiltaket vil derfor være i strid med forbudet mot bygging i 100-metersbeltet, heter det i brevet fra Statsforvalteren.