Tror på stemning for bompenger for å løse veiutfordringer

Senja kommune ønsker et spleiselag med stat og fylke for å løse akutte utfordringer innen vei og samferdsel. Kommunen ønsker også å ha brukerne med på å betale regninga — les bompenger.

  Foto: Trond Sandnes, grafikk

nyheter
  • Tunnel gjennom Finnsnes sentrum
  • Opprustning av Gisundbrua for gående og syklende
  • Nye gang- og sykkelveier på Silsand, i Trollvika og i Finnfjordbotn
  • Skredsikring og utbedring av sjømatveiene.

Det er hovedinnholdet i «Senja-pakken» som rådmannen og den politiske ledelsen i Senja kommune nå legger fram for politikerne. Førstkommende torsdag får Utvalget for samfunnsutvikling pakken lagt på sitt bord. Det som er klart er at kommunen ønsker et spleiselag med stat og fylke for å greie og realisere planene. I tillegg kommer delvis brukerfinansiering — som bompenger og parkeringsavgift.

– Senja er den fremste sjømatkommunen i Norge. Vi er i en rivende utvikling, og dagens samferdsels-infrastruktur er ikke rustet til å møte framtidas utfordringer, slår ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) fast.