Vannkrisen i Dyrøy:

Vannet tilbake til innbyggerne

En reserveløsning skal sørge for at alle abonnementer i Dyrøy får tilbake vannet, status fredag kveld var at de første hadde fått tilbake vannet. Unormal lav vannstand i Rundfjellvatnet ser ut til å være årsaken til vannkrisen.
nyheter

Ifølge rådmann Tore Uthaug får abonnementene vannet tilbake gjennom å ta i bruk en midlertidig løsning fra den gamle forsyningskilden på Bjørkebakken. Vannet skal da gå via vannbehandlingsanlegget på Bjørkebakken.

Tirsdag kveld mistet innbyggerne i Dyrøy vannet på grunn av lekkasje og lekkasjesøk. Det førte blant annet til at skole og barnehage ble stengt torsdag. Uthaug fortalte fredag ettermiddag at de hadde funnet årsaken. Det er avdekket med ganske stor sikkerhet at det skyldes en særdeles lav vannstand i Rundfjellvatnet kombinert med store ismengder. Vannstanden er over 150 centimeter under normalstand og istykkelsen er tilsvarende, omkring 150 centimeter.