Innfører tiltak for de minste fiskefartøyene

Nærings- og fiskeridepartementet innfører nå tiltak som skal bidra til at de minste fiskefartøyene fullt ut skal klare å utnytte sine kvoteandeler i 2021.

Fiskeri- og sjømatminister: Odd Emil Ingebrigtsen.   Foto: FOTO: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

nyheter

Det melder Nærings - og fiskeridepartementet i en pressemelding. Tross korona går det generelt godt i norske fiskerier, men situasjonen er utfordrende for de minste fartøyene i åpen gruppe og under 11 meter i lukket gruppe, skriver de.

– Vi forbereder oss på en situasjon hvor de minste fartøyene ikke får utnyttet sine kvoter og vil nå prøve å legge til rette for at disse ikke taper kvoteandeler i 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H).