Studiesenteret Midt-Troms AS:

Satser sterkere på unge studenter fremover

Studiesenteret Midt-Troms satser på å rekruttere flere unge studenter, men å etablere et Campus på Finnsnes ser daglig leder Vidar Gunnberg som lite realistisk.

Flere unge: Daglig leder, Vidar Gunnberg ved Studiesenteret Midt-Troms AS forteller at de vil satse på å rekruttere flere unge studenter fra regionen.  Foto: Ida Larsen

nyheter

Tradisjonelt har senteret relativt voksne studenter fra ulike deler av regionen. Senteret har fått mange studenter, omkring 300 er nå årlig tilknyttet senteret fra alle Midt-Troms kommunene, og samtlige kommunene har nå gitt tilbakemeldinger om at de ønsker at Studiesenteret fanger opp flere ungdommer til studiene.

Vil være et supplement

I tider med en stor folkevandring og en region som lekker innbyggere er det viktig med nye tiltak for å motvirke trenden. Tall publisert i «Folkevandringen» viser at på 2000-tallet har 594 studenter reist til Tromsø fra Senja kommune (tidligere Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik). Ser en på det totale antallet studenter i regionen som har reist ut dreier det seg om godt over 1000 studenter i samme periode. Studiesenteret Midt-Troms er utvilsomt en viktig bidragsyter for å holde på befolkningen og øke kompetansen lokalt. Gunnberg og Studiesenteret tar kommunenes tilbakemeldinger på alvor og de videregående skoler i Midt-Troms vil få besøk av senteret i løpet av våren.