Myrseth nedstemt på landsmøtet – ville flytte iskantsonen og stanse ny petroleumsaktivitet

Forslaget fra Cecilie Myrseth, Raymond Johansen og Gaute Børstad Skjervø fikk 97 av 294 stemmer under landsmøtet til Arbeiderpartiet.

NEDSTEMT: Fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, fikk ikke med seg partiet på å flytte iskanten sørover.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Flertallet i Arbeiderpartiets redaksjonskomité ønsket å holde fast på at grensen for iskantsonen settes ved 15 prosent isfrekvens, som i dag. De innstilte under landsmøtet på et vedtak til partiprogrammet der den nordlige grensen fastholdes.

«Området sørover og fram til åpent hav ansees som verdifullt. All aktivitet må ta særlig hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap. Føre-varprinsippet skal legges til grunn», heter det i innstillingen.

Komitémedlemmene Cecilie Myrseth, Raymond Johansen og Gaute Børstad Skjervø tok imidlertid ut dissens. De ønsket å flytte grensa sørover, til havområdene i nord med 5 prosent isfrekvens «i tråd med natur- og miljøfaglige råd». De ønsket i tillegg å stanse all ny petroleumsaktivitet, utover de lisenser som allerede er tildelt.

Dissensforslaget fikk imidlertid kun 97 av 294 stemmer. 197 stemte for flertallets innstilling, og fem stemte ikke.