Frykter Sp vil rasere Bardu-velferden

Onsdag vedtok Senterparti-flertallet i kommunestyret å beholde grendeskolene i Bardu. Ifølge Ap og Høyre innebærer det i praksis at det kommunale velferdstilbudet vil bli rasert og at det ikke blir mulig å drifte kommunen innenfor lovens rammer.

FRYK­TER RA­SE­RING: Ar­bei­der­par­ti­ets Be­rit Sand­nes Wik­støl og Høyres Re­gi­na Alex­an­dro­va me­ner det er uan­svar­lig av Sen­ter­par­ti­et å tvi­hol­de på gren­de­sko­le­ne i Øvre og Ned­re Bar­du når det må kut­tes grovt i det kom­mu­na­le tje­nes­te­til­bu­det. Ons­dag ved­tok fler­tal­let i kom­mu­ne­sty­ret å be­hol­de gren­de­sko­le­ne, men det sam­ti­dig klart at kom­mu­nen står over­for sto­re omstillingsutfordringer.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Senterpartiet har ikke realitetsorientert seg, og det virker som om de ikke skjønner konsekvensene. De hadde muligheten nå, men brukte den ikke. I klartekst betyr det at vi ikke greier å levere lovpålagte oppgaver allerede neste år, og jeg skjønner ikke at Sp kan gå inn i dette med åpne øyne når vi snart har ferdig en spiller ny skole som har plass til alle elevene i Bardu. De sier at de har en plan for hvordan de skal håndtere det, men hvorfor i alle dager får da ikke noen vite om denne planen, sier Høyres gruppeleder Regina Alexandrova.

–Kan ikke forstå Sp

Både hun og Arbeiderpartiets gruppeleder, Berit Sandnes Wikstøl, tilhører det mindretallet som onsdag stemte for å legge ned Nedre Bardu skole allerede i år og Øvre Bardu skole til neste år, et grep som de i sitt forslag til vedtak tallfestet til ei innsparing tilsvarende 35 millioner kroner ved utgangen av 2024. Til sammenligning er kommunens omstillingsbehov tallfestet til 36.7 millioner i samme periode, og verken Alexandrova eller Wikstøl ser hvordan kommunen skal greie omstillinga uten å legge ned de to skolene eller innføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.