Kraftig økning i torsk på Senja

Senja er i støtet på landinger av torsk. Etter flere år med reduksjon i kvantumet, har landingene i år økt betydelig.

GODT SJYVER: Etter en laber januar-måned slo fisket til på Klakkan i februar. Skipper Hans Henriksen og mannskapet på «Leif Helge», som her leverer ved Nord Senja Fisk i Botnhamn, tok nesten halvparten av kvota i løpet av to uker. – Det har vært en krevende sesong med mye dårlig vær og dårlige priser, sier Henriksen.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Per 7. april i år hadde kjøperne på Senja — det vil i praksis si Nergård Fisk, Brødrene Karlsen og Nord Senja Fisk — kjøpt til sammen 13.250 tonn torsk til en verdi av 219 millioner kroner.

Til samme tid i fjor hadde de samme brukene kjøpt 9.200 tonn til en verdi av 217 millioner kroner, viser tall fra Norges Råfisklag