Venter i det lange og breie på svar om naustutvidelse

Senja kommunes slagord er «et hav av muligheter». Men Bjørn Einarsen føler det som at han støter på grunn når han vil bygge ut naustet sitt i Sandvika.

NAUSTEIER: Bjørn Einarsen ønsker å uvide naustet sitt i Sandvika, men kommunen har vendt tommelen ned for det Einarsen mener blir den beste og fineste måten å gjøre det på. Einarsen har anket avgjørelsen, en anke han fortsatt etter cirka ett år venter på svar på. For han haster det med å skaffe mer plass til båtene, og for i det hele tatt å få noe til søkte han før jul om å føre opp et tilbygg til naustet. Også denne søknaden venter han på svar på. Saksbehandlingstida på 12 uker som kommunen sier den opererer med er overskredet. 

nyheter

– Jeg har jobbet med denne byggesaken siden 2018. Nå er det den tredje saksbehandleren jeg har og ennå har jeg ikke fått vite om jeg får lov til å bygge ut eller ei, sier Bjørn Einarsen som gjerne skulle hatt en avklaring før han blir for gammel. Nå er han 59 år.

Einarsen kjøpte det gamle naustet, bygget på 50-tallet, i Sandvika ved Finnsnes for noen år siden. Opprinnelig født og oppvokst i fjæra i Mefjordvær, som han sier, er han sterkt interessert i båter, hav og fiske. I dag bor han på Hemmingsjord i Sørreisa og kan se over til Sandvika fra stuevinduet heime. Naustet og fjæra der er blitt hans trivselssted nummer en. Han eier mange båter, kajakker og kanoer han trenger lagringsplass for.