Sørreisa kommune har vedtatt økonomiske kutt:

Ordfører: – Det vil smerte over hele fjøla

Pengene på fond er nesten brukt opp og de økonomiske utfordringene er store. Nå kutter Sørreisa kommune i drifta.

DIGITALT: På grunn av koronapandemien ble kommunestyremøtet i Sørreisa torsdag 25. mars avholdt via Teams og sendt direkte på Folkebladet-TV. Fv: Varaordfører May-Tove Grytnes (Ap), ordfører Jan-Eirik Nordahl (Ap) og konstituert rådmann Truls Meyer.   Foto: Folkebladet-TV / Robin Ali Wahl

nyheter

Kommunestyret i Sørreisa vedtok torsdag rådmannens framlagte forslag til varige kutt for årene 2021 til 2024. Til sammen skal det spares inn over 70 millioner kroner frem til og med 2024.

Rådmannen la frem forslag til nedtrekk innenfor rammeområdene; politikk/strategisk, barnehager, skoler, familie og kultur, helse, og teknisk.