– Virker som om politikerne er blitt skremt av Nergård-sjefen

Ordførerne i seks kystkommuner vil ha slutt på at fisken fra leveringspliktige trålere stort sett utelukkende fryses om bord og selges på auksjon til høystbydende på det globale markedet.

LEVERINGSPLIKTIGE TRÅLERE: På basis av en rapport som de har fått utarbeidet av Nofima har ordførerne i Båtsfjord, Berlevåg, Lebesby, Hammerfest, Skjervøy og Vestvågøy foreslått tre konkrete tiltak i en fellesuttalse for å få økte leveranser til landindustrien fra trålerne med leveringsplikt, som m/tr «Senja». Men kommunestyret i Senja har valgt å ikke slutte seg til uttalelsen. Foto: Vidar Bjørkli 

nyheter

De vil i stedet at fisken fra trålerne i større grad skal bidra til å skape helårig aktivitet i fiskeindustrien på land.

I siste kommunestyre var politikerne i Senja invitert til å stille seg bak en fellesuttalelse fra ordførerne i Båtsfjord, Berlevåg, Lebesby, Hammerfest, Skjervøy og Vestvågøy hvor det foreslås endringer i forskrift om leveringsplikt for å øke landingene av råstoff for fartøy med torsketråltillatelse. Ferskfiskbonus, dynamisk minstepris og fleksibel bearbeidingsplikt er tiltakene ordførerne foreslår.