To har søkt på sorenskriver-stillingen

Ikke overraskende har både dagens sorenskriver Frank Kjetil Olsen for Senja tingrett og sorenskriver Unni Sandbukt for Nord-Troms tingrett søkt på jobben som sorenskriver når de to tingrettene blir slått sammen.

HAR SØKT: Sorenskriver Frank Kjetil Olsen ved Senja tingrett har søkt på stillingen som sorenskriver ved den nye rettskretsen til Nord-Troms og Senja tingrett.   Foto: Amund Hansen

nyheter

Etter at søknadsfristen gikk ut tirsdag denne uken var det kommet inn to søkere til stillingen som domstolleder for den nye rettskretsen når Nord-Troms og Senja tingrett slås sammen. De to søkerene er dagens sorenskriver ved Senja tingrett Frank Kjetil Olsen (54), og dagens sorenskriver ved Nord-Troms tingrett Unni Sandbukt (60). Olsen har vært sorenskriver siden 2010, kun avbrutt av to år på Stortinget som kommisjonsleder etter Brannen på Scandinavian Star. Sandbukt har vært sorenskriver siden 2013.


Domstollederstillingen lyses ut — Frank Kjetil skal søke, men tror det er nytteløst

Sorenskriver i Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen, sier han vil søke på stillingen som domstolleder i den nye rettskretsen, men frykter det vil være nytteløst.


Strukturendring

Stortinget bestemte i fjor at domstolstrukturen i Norge skal endres, og antall tingretter skal reduseres fra 60 til 23. I den nye strukturen skal alle rettssteder videreføres, samtidig som rettskretsene utvides. Nord-Troms tingrett og Senja tingrett skal samles til én tingrett hvor det skal være en domstolleder.