Innfører midlertidig stans for særtillatelser i lakseoppdretten

Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om særtillatelser i lakseoppdrett, i første omgang frem til Havbruksstrategien legges frem før sommeren.

FISKERI -OG SJØMATMINISTER: Odd-Emil Ingebrigtsen (H).  Foto: Jil Yngland / NTB

nyheter

Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser som for eksempel som forskning-, utviklings-, eller visningstillatelser.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) mener tiden er inne for å se på denne innretningen nå.