Laksepriser og produksjonskostnader:

Sterk økning i kostnader

Om lakseprisene i perioder er svært nær produksjonskostnadene mener kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge AS at det ikke er noen dramatikk for oppdretterne.

Dyrere: Produksjonskostnadene og lakseprisene per kilo nærmer seg hverandre. Det betyr mindre i fortjeneste for oppdrettsnæringa. I 2019 kosta det over 40 kroner å produsere en kilo laks i Troms og Finnmark.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Produksjonskostnadene per kilo laks for oppdretterne har hatt en stor økning de siste årene. Inkludert slakting og brønnbåtkostnader, kostet det i 2019 ifølge Fiskeridirektoratet i snitt 38,26 kroner per kilo (rund vekt) å produsere. Det er nesten 4,50 kroner mer enn i 2018. Men det er store variasjoner regionalt. Tallene for 2019 viser at det var dyrest i Hordaland med en kostnad på 44,06 kroner per kilo, ifølge Akvafakta.no. var kostnadene for Troms og Finnmark på 40,55 kroner per kilo. Det kan nevnes at produksjonskostnadene i 2007 lå under 25 kroner per kilo.

Ser ingen dramatikk

Samtidig har lakseprisene gått mye opp og ned. Men utviklingen i 2020 startet med en pris på omkring 80 kroner per kilo, på slutten av året var prisen omkring 55 kroner per kilo. Det betyr at laksepris og produksjonskostnader nærmer seg hverandre.