Barduordføreren blant 80 hytteeiere som tapte ankesak om tomtesfeste:

Vurderer å anke skjønn til Høyesterett

Hytteeierne tapte i tingretten. Nå har de tapt i lagmannsretten. Men advokaten mener tomtefestesaken er så prinsipielt interessant at den kan bli prøvd for Høyesterett.

STATSKOG BESTEMMER: Et overskjønn i lagmannsretten har nå stadfestet tingrettens avgjørelse om at de som har festet tomter på statens grunn ved Altevatnet i Bardu og på Bjørnefjell i Narvik må betale Statskog 40 prosent av tomteprisen for innløsning av tomtene. Dette er ikke hytteeierne fornøyd med, og saken kan bli prøvd for Høyesterett.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Vi har ankefrist ut måneden, og jeg mener det er prinsipielle sider vedrørende lovanvendelse og lovtolkning som gjør at det kan bli aktuelt å anke til Høyesterett, sier advokat Egil Malm.

Han representerer 80 hytteeiere som har gått til sak mot Statskog SF for foretakets beregning av innløsningssummen for festetomter ved Altevatn og på Bjørnefjell, men foreløpig har han ikke nådd fram med sitt syn i rettsapparatet. I fjor tapte de saken i Nord-Troms tingrett, og en anke til lagmannsretten førte heller ikke fram. Nå har nemlig et overskjønn i Hålogaland lagmannsrett slått fast at Statskog har rett til å kreve 40 prosent av råtomtas verdi ved innløsning av festetomtene, og med det stadfester de dommen fra tingretten. I praksis innebærer avgjørelsen at innløsningssummen øker fra mellom 30.000 og 40.000 kroner til over 100.000.