Får midler til å hjelpe koronarammede bedrifter

Mange bedrifter sliter tungt under pandemien. Friske midler til omstilling skal hjelpe bedriftene med å klare seg gjennom krisa.

REISELIV: Bedrifter i reiselivsnæringa har hatt det spesielt tøft under koronakrisen. Flere får hjelp til å omstille seg.Foto: Trond Sandnes 

nyheter

Siva sitt næringshage- og inkubasjonsprogram har fått bevilget 76 millioner kroner fra Stortinget. Pengene skal deles mellom alle landets fylker og hjelpe koronarammede bedrifter å omstille seg. Midlene kommer i tillegg til ekstrabevilgningen på 40 millioner kroner i 2020.

– De ekstra midlene i 2020 har kommet godt med. Vi har brukt dem til å jobbe med bedrifter i regionen som har vært særlig sterkt berørt under pandemien, spesielt innen reiseliv. Vi hjelper de i omstillingen, uten at de har trengt å betale, forteller daglig leder i Næringshagen Midt-Troms, Åsta Sortland.