Vedtok visjoner og slagord om det gode liv

Med vedtak om nytt slagord og visjoner, skal Lavangen profilere seg utad. – Nei, dette skal ikke bli et skrivebordsvedtak, bedyrer ordfører.

DET GODE LIV: Ordfører Hege Myrseth Rollmoen. Med vedtak om det gode liv blant fjord og fjell samt nye visjoner å strekke seg etter for å gjøre kommunen fremtidsrettet, inkluderende og miljøbevisst, skal kommunen få nye mål å strekke seg mot.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Etter en forslagsrunde blant folk, vedtok Lavangen sitt eget slagord samt visjoner i kommunestyret.

– Det var en av innbyggerne sine forslag som vant frem til slutt, sier ordfører Hege Myrseth Rollmoen og viser til ei smørbrødliste av mange gode forslag fylt med gode intensjoner om bygda.