Se hvem av Midt-Troms-kommunene som fikk mest og minst koronakroner i 2020

I løpet av 2020 fikk norske kommuner og fylkeskommunene overført ekstra 20 milliarder koronakroner.

KORONAKRONER: Senja kommune fikk mest koronakroner av kommunene i Midt-Troms i 2020 med nesten 30 millioner.   Foto: Amund Hansen

nyheter

– Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunene. Regjeringen har derfor stilt opp for kommunene gjennom flere tiltakspakker under koronapandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Buss og barnehage

Kommunene og fylkene har tapt store inntekter det siste året. Det dreier seg blant annet om foreldrebetaling til barnehagene og skolefritidsordningene. I tillegg er det nedgang i antall passasjerer og billettinntekter i kollektivtransport. Det har også vært ekstrautgifter til for eksempel rengjøring.