Senja kommunestyre:

Eliseussen: – Tror på god skoleløsning for skolekretsen

Ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) i Senja mener at alle innspillene som er kommet i sum er med på å sikre den beste prosessen for en god skoleløsning for Gryllefjord skolekrets.

SKOLE: Ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) i Senja mener at alle innspillene som er kommet i sum er med på å sikre den beste prosessen for en god skoleløsning for Gryllefjord skolekrets. 

nyheter

Eliseussen svarte i torsdagens kommunestyremøte på en interpellasjon fra representanten Ole Roger Storås (Ap). Storås stilte blant annet spørsmål om brevet fra Torsken grendeutvalg den 1. juli i fjor hadde hatt noen innvirkning som førte til at rådmannen satte skolesaka på dagsorden på ny.

Storås spurte også om henvendelsen fra Wilsgård Fiskeoppdrett dagen før kommunestyremøtet den 5. november, hvor Wilsgård tilbød gratis tomt i Torsken til en ny skole, hadde medvirket til at flertallet bestående av Høyre, Sp, KrF og Frp, gikk bort fra tidligere vedtak om å følge opp Torsken kommunes vedtak om å bygge ny skole i Sildevika i Gryllefjord, en oppfølging som lå inne i intensjonsavtalen i forbindelse med kommunesammenslåinga.