Investerer for 40 millioner kroner i reiseliv og 30 millioner kroner i fiskebruk i Torsken

Reiselivssatsing med hjertet

Under navnet Senja by Heart som en del av Wilsgård skal reiselivssatsingen som sjømatbrødrene Fredd og Vidkun Wilsgård er i gang med i Torsken, markedsføres.

HJERTE FOR SENJA: De to brødrene har nylig stiftet selskapet Senja by Heart AS. Selskapet blir en sentral brikke for å markedsføre reiselivsproduktene som brødrene har under utvikling i heimbygda, forklarer Fredd-Jarle Wilsgård (bildet).  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

nyheter

De to brødrene har nylig stiftet selskapet Senja by Heart AS. Selskapet blir en sentral brikke for å markedsføre reiselivsproduktene som brødrene har under utvikling i heimbygda, forklarer Fredd-Jarle Wilsgård.

Til sommeren satser de på å ha det meste klart for å kunne ønske de første turistene velkommen. Det er ikke småtterier de investerer for. Fredd Wilsgård anslår at de bruker omlag 40 millioner kroner bare på reiselivsdelen i denne første fasen. I tillegg investerer de rundt 30 millioner kroner i oppgradering av fiskebruket, som de kjøpte da Ålesund-firmaet Sperre la ned i Torsken.