Lensmannen får ny tittel — dette skal de kalles nå

Politidirektoratet har kommet med sitt forslag til ny, kjønnsnøytral yrkestittel for lensmannen.

BYTTER: Både lensmann Andreas Nilsen (til venstre) i Midt-Troms lensmannsdistrikt og Arnold Nilsen i Finnsnes lensmannsdistrikt bytter navn på sin arbeidstittel.  Foto: Terje Mortensen, VG

nyheter

Det skriver politiforum.

Den 8. mars i fjor slapp kulturminister Abid Raja (V) nyheten: Regjeringen har fulgt opp Stortingets beslutning fra 2019 og besluttet å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige virksomheter. Med andre ord betyr det slutten for bruken av ordet "lensmann", etter 900 års bruk.