Undersøkelse: – Innbyggerne i Troms har stor tillit til politiet

Folkets tillit til politiet er økende. I Troms er tilliten og trygghetsfølelsen høy.

KONTAKT MED POLITIET: Av innbyggerne i undersøkelsen for 2020 hadde 2 av 10 har blitt stoppet eller kontaktet av politiet mens de kjørte bil. 8 av 10 er ganske eller meget fornøyde med denne kontakten.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

nyheter

Det viser Politiets innbyggerundersøkelse for 2020. 82 prosent av de spurte har nå svært høy eller ganske høy tillit til politiet i Norge, opp 3 prosentpoeng fra 2019.

Andelen har økt to år på rad og ligger nå på det høyeste nivået som er registrert siden politireformen ble vedtatt i 2015.