Politimesteren varsler endringer:

Ansatte reagerer skarpt på ytterligere sentralisering

Frustrasjonen er stor blant de ansatte i politiet etter det ble kjent at det kan komme ytterligere sentraliseringsgrep. Det fryktes at politiet på Finnsnes og Midt-Troms tappes for polititjenester.

Reagerer: Marte Øvergaard, (til venstre) tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund og verneombud Barbro Vang mener nok er nok. De kommer til å jobbe hardt i mot at Finnsnes lensmannskontor og Midt-Troms lensmannskontor skal tappes for polititjenester til fordel for Tromsø og Harstad.   Foto: Privat

nyheter

Etter det Folkebladet erfarer vil Politimesteren i Troms sende ut en sak på høring i februar som gjelder omorganiseringer i politidistriktet. Foreslåtte grep fører til at en rekke polititjenester overtas av Tromsø og Harstad på bekostning av distriktene. Dette skal gi en innsparing på seks millioner kroner.

Dramatiske grep

Saken blir av lokalt politi og tillitsvalgte sett på som svært dramatisk både for Finnsnes lensmannskontor og Midt-Troms lensmannskontor. Dette er grepene som kan komme: