Ministeren med skryt til Bardufoss-elever — men Kaja savnet ett svar

En halv times møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ble egentlig alt for lite i det digitale møtet med elever og lærere fra Bardufoss videregående skole.

MØTTES DIGITALT: Her har kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby åpnet det digitale møtet med elever og lærere ved Bardufoss videregående skole.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

I mailen fra ministeren til skolen var det listet opp en rekke utfordringer man står foran i den videregående skolen i dag - elever som starter med manglende forutsetninger for å fullføre, mange elever er for dårlig forberedt videregående studier var noen av mange punkter som var liste opp. Men i løpet av en snau halv time rakk Guri Melby så vidt å komme innom enkelte områder knyttet til studieforholdene ved blant annet Bardufoss videregående skole. Hun var da også godt informert om at hun på onsdag møtte elever og lærere ved en videreskole der 93.2 prosent av elevene i fjor fullørte videregående skole - klart over landssnittet.

Kort møte

Møtet varte kun en knapp halv time, og det rakk egentlig ikke til mye mer enn en runde der lærere og elever fikk presentere seg, samt at noen av lærerne fikk fortelle om måten undervisninga drives på skolen.