Forbereder slutten for ett av landets eldste asylmottak

Sjøvegan asylmottak som ett av landets eldste har vært i kontinuerlig drift siden 1989. Det eneste som er helt sikkert nå er at kontrakten med UDI for ordinær avdeling med 136 plasser går ut i september.

MOT SLUTTEN: I september 2021 går kontrakten med UDI for ordinær drift ved Sjøvegan asylmottak ut. Slik det ser ut nå kan ikke kommuneledelsen annet enn å forberede avvikling av driften.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Avdelingen for enslige mindreårige flyktninger får holde på litt lengre, her går kontrakten ut i mars 2022.

Kommer færre flyktninger

Driftsoperatør er Salangen kommune hvor Sjøvegan mottak er en selvstendig avdeling. Dette er det siste mottaket av sitt slag i landsdelen. Samtlige som har kvalifisert seg til å konkurrere om fremtidige kontrakter for basismottak med UDI i landsdelen er private aktører. Kommunalsjef Johnny Sagerup sier at kommunen nå må forholde seg til at kontrakten går ut i september.