Mener sikring mot leirskred bare i Leirbekken ikke er nok

– NVE må også sikre Fiskebekken på samme tid

Bengt Aspmo (59) er fornøyd med at Leirbekken skal sikres mot framtidige leirskred. Men han etterlyser samtidig sikring langs kanten av Målselva og av Fiskebekken som renner ut i Målselva bare et langt steinkast unna huset der han og kona Reidun bor.

HAR FISKEBEKKEN ET STEINKAST UNNA: Rundt 50 meter unna huset til Bengt og Randi Aspmo går Fiskebekken, ei elv der det med jevne mellomrom har vært små ras ut fra skogbunnen.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Bengt Aspmo og kona Reidun Aspmo bor på Bekkenes, bare et par hundre meter fra Leirbekken som NVE nå har satt i gang med å sikre. Leirbekken som ligger rundt seks kilometer fra Olsborg ned mot Målsnes er den eneste kvikkleiresonen av det NVE har kartlagt i Troms og Finnmark fylkeskommune som er plassert i fareklasse 5, altså den høyeste. I dette området, der det bor anslagsvis 50 mennesker, bor altså Bengt Aspmo sammen med kona Randi i huset som ble bygd for drøye 20 år siden.

Konklusjon: Svært skredfarlig

– Normalt har vi aldri tenkt på faren for leirras, og går ikke rundt og frykter et leirskred. Men det katastrofale leirraset i Gjerdrum gjør selvfølgelig at vi av og til har våre tanker rundt et verste scenario også her hvor vi bor, sa 59-åringen da Folkebladet pratet med ham på fredag.